sierpień 2023

Home2023sierpień

Dysten weźmie udział w Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO 2023 w Gdańsku. Firma zaprezentuje swoje rozwiązania, które przyczyniają się do poprawy komunikacji i zwiększenia dostępności informacji dla podróżnych. Kolejowe testy wdrożeniowe Wyświetlacze i urządzenia kolejowe Dysten pomyślnie przeszły testy wdrożeniowe Systemu Informacji Pasażerskiej PKP Polskie Linie Kolejowe SA.