Blog category

HomeBlog category

Dysten weźmie udział w Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO 2023 w Gdańsku. Firma zaprezentuje swoje rozwiązania, które przyczyniają się do poprawy komunikacji i zwiększenia dostępności informacji dla podróżnych. Kolejowe testy wdrożeniowe Wyświetlacze i urządzenia kolejowe Dysten pomyślnie przeszły testy wdrożeniowe Systemu Informacji Pasażerskiej PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

DYSTEN weźmie udział w corocznej konferencji "Telekomunikacja i Informatyka na kolei" w Wiśle. To największe w Polsce spotkanie dostawców i wykonawców z branży IT i TELE, organizowane przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Na konferencji omawiany będzie status obecnych rozwiązań i systemów