Dział AUDIO przeprowadza specjalistyczne obliczenia jakościowe i ilościowe w otwartym oprogramowaniu EASE (Enhanced Acoustic Simulation Engine for Engineers) weryfikując poziom głośności i czytelności przekazów słownych w celu spełnienia wymagań Ipi-6.
Załączone obrazki w zdjęciach produktów pokazują współczynnik zrozumiałości mowy w transmisji przez system elektroakustyczny, z uwzględnieniem poziomu zakłóceń i zjawiska maskowania. W obliczeniach uwzględniono mowę o charakterze kobiecym. To bardzo ważny wskaźnik jakościowy systemu, bowiem pokazuje, czy przekazywane przez system komunikaty będą w obiekcie zrozumiałe przez podróżnych.