Stacja kolejowa Premium z SDIP PKP PLK dostarczonym przez DYSTEN

Dysten przyjął zlecenie produkcji, dostawy, montażu i uruchomienia kompletnego systemu na stację pasażerską kategorii Premium – Łódź Kaliska. Według klasyfikacji PKP Polskie Linie Kolejowe SA takich obiektów w Polsce mamy 18. Są to największe i najistotniejsze dworce i stacje w kraju. Obsługują ruch międzynarodowy, międzywojewódzki i regionalny, są też ważnymi węzłami komunikacyjnymi w skali miasta i regionu