Wyświetlacz Zbiorczy Stacyjny w Kątach Wrocławskich

HomeWyświetlacz Zbiorczy Stacyjny w Kątach Wrocławskich

Stacja Kąty Wrocławskie

Stacja kolejowa Kąty Wrocławskie leży na linii 274 w województwie dolnośląskim. Dworzec ma kategorię dworca aglomeracyjnego – obsługuje codzienny ruch lokalny – powyżej 1000 pasażerów dziennie i jest oddalony od od centrum dużego miasta o nie więcej niż 50 km. Dla takich stacji spółka PKP Polskie Linie Kolejowe przewiduje instalację wyświetlaczy zbiorczych stacyjnych, które prezentują informacje takie jak:

  • rzeczywisty czas przyjazdów i odjazdów pociągów
  • numery i nazwy pociągów
  • stacje docelowe
  • stacje pośrednie
  • numery peronów
  • informacje o przewoźnikach i operatorach
  • oraz ewentualne opóźnienia.
displays for railway stations
dworzec PKP SA Kąty Wrocławskie

Wyświetlacz Zbiorczy Stacyjny

Na stacji, zgodnie z rekomendacją wytycznych w sprawie elementów wykonawczych Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i Infrastruktury towarzyszącej IPI-6, zainstalowano Wyświetlacz zbiorczy stacyjny. Urządzenie jest jednostronne, stanowi samodzielną jednostkę, składa się z obudowy i płyty na której umieszczone są podzespoły elektryczne i elektroniczne oraz ekranu LCD TFT 55’. Wyświetlacz jest zaprojektowany w sposób umożliwiający pracę w trybie ciągłym, bez przerwy w funkcjonowaniu tj. 365 dni w roku / 24 godzin na dobę / 7 dni w tygodniu.

Wyświetlacz spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się – TSI PRM.

Train display board in Station – Katy Wraclawskie
Wyświetlacz Zbiorczy Stacyjny