SDIP dla kolei – System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej PKP PLK

System CSDIP

Centralny System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej czyli CSDIP służy do przetwarzania danych pozyskanych z Centralnej Aplikacji Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (CASDIP). CSDIP przetwarza dane o planie i wykonaniu ruchu pociągów, by w rezultacie zaprezentować podróżnym informację pasażerską w czasie rzeczywistym. Prezentowane są informacje wizualne i dźwiękowe o realizacji rozkładu jazdy pociągów pasażerskich, ostrzeżenia, zmiany w kursowaniu oraz komunikaty awaryjne. Prezentacja informacji pasażerskiej odbywa się na urządzeniach systemu informacji wizualnej oraz poprzez urządzenia systemu informacji dźwiękowej.

Schemat Infrastruktury SDIP dla kolei

Schemat architektury SDIP dla kolei wg wytycznych IPI6 PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Schemat architektury SDIP dla kolei wg wytycznych IPI6 PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Producent urządzeń SDIP dla kolei

DYSTEN jest polskim producentem elementów wykonawczych Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Urządzenia produkowane są zgodnie z aktualnymi “Wytycznymi w sprawie elementów wykonawczych Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i infrastruktury towarzyszącej Ipi-6“. Firma z wynikiem pozytywnym zakończyła testy wdrożeniowe urządzeń. W związku z tym produkty firmy zostały dopuszczone do stosowania na obiektach infrastruktury pasażerskiej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. bez ograniczeń.

DOPUSZCZENIE PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zweryfikowało urządzenia zaprojektowane i wyprodukowane przez DYSTEN pod kątem
spełnienia wymagań IPI 6. Produkty firmy zostały dopuszczone do stosowania na obiektach kolejowych należących do PKP PLK.

Sprawdź dopuszczenie

IRIS Certification for DYSTEN - manufacturer of railways equipment in field of passenger information system

CERTYFIKAT IRIS

Znak certyfikacji IRIS potwierdza, że ​​produkty DYSTEN spełniają rygorystyczne wymagania jakościowe międzynarodowego przemysłu kolejowego dla działalności w obszarze Systemów Informacji Pasażerskiej.

Sprawdź certyfikat IRIS

ISO 9001 dysten tuv nord

CERTYFIKAT ISO 9001

DYSTEN stosuje system zarządzania zgodnie z normą ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji oraz serwisu instalacji systemów informacji pasażerskiej (SDIP) oraz audiowizualnych.

Sprawdź certyfikat ISO

INTEROPERACYJNOŚĆ

Urządzenia produkowane przez DYSTEN są zgodne z wymaganiami technicznymi specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei UE dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Wymagania oceniono poprzez zgodność z wytycznymi TSI PRM.

Sprawdź certyfikat badania typu WE

Elementy wykonawcze CSDIP

Podstawowym zadaniem elementów wykonawczych CSDIP dla kolei jest przekazywanie podróżnym wizualnych i głosowych informacji o bieżącej realizacji planu rozkładu jazdy pociągów, z uwzględnieniem prezentacji odstępstw od rozkładu jazdy oraz innych informacji związanych z ruchem kolejowym i usługami przewoźników kolejowych.

Na system CSDIP składa się:

  • System Informacji Wizualnej (SIW)
  • System Rozgłoszeniowy (SR)

Wyposażenie obiektów infrastruktury PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w elementy wykonawcze CSDIP zależy od nadanej im kategorii od A do F.

wyświetlacz krawędziowy peronowy WKR IPI6

Wyświetlacze krawędziowe WKR

Przeznaczone do prezentowania informacji o pociągach realizujących postoje przewidziane rozkładem jazdy pociągów odjeżdżających, przyjeżdzających lub kończących bieg poruszających się po torze sąsiadującym z krawędzią peronu, przy której zostały zainstalowane. Zakres prezentowanej informacji jest zgodny z TSI TAP.

Zobacz produkt wyświetlacz krawędziowy

Wyświetlacz Główny Stacyjny informacji pasażerskiej dworcowy przyjazdy z zegarem

Wyświetlacze główne stacyjne WGS

Informują o bieżącej realizacji wewnętrznego rozkładu jazdy, tj. czasach przyjazdów i odjazdów pociągów, numerach, kategoriach handlowych, numerach linii i nazwach pociągów, stacjach docelowych, ważniejszych stacjach pośrednich, numerach peronów, przewoźnikach oraz ewentualnych opóźnieniach. Montowane są w holach kasowych, poczekalniach itp. miejscach.

Zobacz produkt wyświetlacz główny stacyjny

wyświetlacz peronowy wejściowy wpw

Wyświetlacze peronowe wejściowe WPW

Prezentują informacje o najbliższym pociągu/pociągach odjeżdżających, przyjeżdzających lub kończących bieg z danego toru lub torów przyległych do peronu. Montowane są przy wejściach na peron przy peronach, do których prowadzą przejścia pod torami lub zadaszone kładki dla pieszych.

Zobacz produkt wyświetlacz peronowy wejściowy

wyświetlacze zbiorcze stacyjne SDIP dla kolei system dynamicznej informacji pasażerskiej

Wyświetlacze zbiorcze stacyjne WZS

Wyświetlacze zbiorcze stacyjne mają takie same zastosowanie jak wyświetlacze główne stacyjne. Mają jednak mniejszy gabaryt, wyświetlają mniej wierszy. Montowane są w przejściach pod torami, ciągach komunikacyjnych stacji oraz na dworcach kolejowych stacji i przystankach osobowych.

Zobacz produkt wyświetlacz zbiorczy stacyjny

WWO wyświetlacz wielofunkcyjny infokiosk

Wyświetlacze wielofunkcyjne

Prezentują informację o najbliższych pociągach odjeżdżających z danej stacji. Umożliwiają również zmianę prezentowanej treści na dynamiczną informację o najbliższych przyjazdach pociągów czy komunikatów o okresowych utrudnieniach w ruchu pociągów. Wyświetlacze wielofunkcyjne typu infokiosk umieszczane są m.in na peronach, przed wejściami do przejść pod torami, przed wejściami na kładki dla pieszych.

Zobacz produkt wyświetlacz wielofunkcyjny Infokiosk

Czujniki ruchu pociągów

Służą do wykrywania obecności pociągów przemieszczających się po torze przy krawędzi peronowej, przy której są zainstalowane. Instalowane są nie mniej niż dwa czujniki ruchu pociągów (czujnik wjazdowy oraz czujnik wyjazdowy) na każdej czynnej krawędzi peronowej stacji lub przystanków osobowych.

Zobacz produkt czujnik ruchu pociągów

System rozgłoszeniowy

Zespół urządzeń służących do emisji komunikatów głosowych dla podróżnych. System wyposażony jest w elementy wykonawcze takie jak kontroler systemu rozgłoszeniowego / dekoder audio (DAD), wzmacniacze audio (AMP), głośniki (PEA), czujniki poziomu szumu otoczenia ANS oraz lokalne pulpity mikrofonowe (MIC).

Przeczytaj więcej o systemie rozgłoszeniowym

SDIP dla kolei

Katalog produktów urządzeń SDIP dla Kolei – państwowych jak i podmiejskich.

Wybrane Realizacje

Firma DYSTEN wyposażyła ponad 80 dworców, stacji i przystanków kolejowych w Polsce w urządzenia SDIP. Urządzenia wyprodukowano zarówno dla projektów PKP Polskie Linie Kolejowe SA, PKP SA, ale także dla kolei miejskich i podmiejskich.

Poniżej wybrane realizacje SDIP dla kolei PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz Polskie Koleje Państwowe S.A. Urządzenia zostały wykonane zgodnie z wytycznymi w sprawie elementów wykonawczych Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i infrastruktury towarzyszącej Ipi-6. Więcej realizacji w PORTFOLIO.

informacja pasażerska na stacji pkp plk warszawa główna osobowa

Aktualna, dostępna, kompleksowa i użyteczna informacja pasażerska na stacji Warszawa Główna.  Pasażerom służy 76 urządzeń spełniających wszelkie wymagania techniczno-funkcjonalne elementów wykonawczych Centralnego SDIP PKP PLK. 

Czytaj więcej o tej realizacji

Real-time passenger information display system on Platform

By sprostać najwyższym standardom obsługi pasażerów na obiekcie kategorii Premium, Dysten zamontował ponad 150 wyświetlaczy Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz obszerny system rozgłoszeniowy obejmujący zasięgiem teren całej stacji.

Czytaj więcej o tej realizacji

SDIP dla kolei wyświetlacz krawędziowy peronowy LCD TFT ipi-6 pkp plk

Dla stacji PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Radomiu firma DYSTEN wykonała 80 tablic informacji pasażerskiej, dokonała integracji urządzeń z systemem centralnym oraz zainstalowała nowy system rozgłoszeniowy.

Czytaj więcej o tej realizacji

SDIP dla kolei WWO wyświetlacz wielofunkcyjny Odjazdy Przyjazdy wolnostojąca

W ramach inwestycji „Wykonanie instalacji teletechnicznych na dworcu Białystok – Przebudowa dworca kolejowego Białystok” firma DYSTEN dostarczyła elementy wykonawcze SDIP dla kolei m.in. wyświetlacze główne stacyjne, wyświetlacze zbiorcze stacyjne, wyświetlacze wielofunkcyjne w tym infokioski.

Czytaj więcej o tej realizacji

Współpraca z wykonawcą SDIP dla kolei

Rozpocznij współpracę przy realizacji kolejowego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej z firmą DYSTEN. Skontaktuj się z nami. Zobacz, w jaki sposób DYSTEN może zapewnić rozwiązania dla prowadzonych lub planowanych przez Ciebie projektów i zadań PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz PKP SA.