Blog

HomeBez kategoriiSystem Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym a komfort pasażera

System Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym a komfort pasażera

komfort pasażera a system informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym

Instrument finansowy „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) wspiera inwestycje w europejskie sieci infrastruktury -transportową, energetyczną i cyfrową. Przyczyniając się do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu – (ang. European Green Deal) i cyfrowej dekady. Priorytetowo traktowana jest kolej – nie bez powodu Komisja Europejska nazwała rok 2021 Europejskim Rokiem Kolei.

#EUYearofRail | 2021 Europejski Rok Kolei

Ekologiczna kolej

Badania wykazują, że emisyjność dwutlenku węgla przez kolejowy i tramwajowy transport pasażerski jest znacząco niższa niż transportu samochodowego lub lotniczego. Co więcej w krajach europejskich odnotowuje się trwałą tendencją spadkową wskaźnika energochłonności w kolei, co w bezpośredni sposób przekłada się na kwestie ekonomiczne. Malejąca energochłonność, w powiązaniu z niską emisyjnością pozwala pozycjonować kolej jako formę transportu publicznego o niższych kosztach społeczno-środowiskowych niż transport drogowy. Jednak społeczeństwo wciąż wybiera używanie własnych środków komunikacji niż korzystanie z transportu publicznego co wpływa na zanieczyszczenie środowiska.

Jak uatrakcyjnić korzystanie z kolei?

To co wymaga poprawy to większa liczba przystanków, lepsze połączenia również te międzynarodowe, częstotliwość jazdy i szybkość podróży.

W krajach UE, również dzięki funduszom europejskim, wymienia się przestarzały tabor, tworzy nowe połączenia czy inwestuje w „cyfryzację transportu”.

Rozwiązania cyfrowe w transporcie, służące poprawie jego jakości i bezpieczeństwa to m.in. systemy sterowania ruchem kolejowym, systemy informacji pasażerskiej, elektroniczne systemy zakupu biletów, systemy zarządzania ruchem drogowym, czy systemy komunikacji bezprzewodowej w publicznych środkach transportu

System informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym a komfort podróżnych

System informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym to zautomatyzowany system dostarczania użytkownikom środków transportu publicznego aktualnych danych. W głównej mierze dane te dotyczą czasu i przebiegu podróży, ale nie tylko, system może zaprezentować wszelkie informacje jakie uzna za słuszne operator komunikacji zbiorowej.  Dane dostarczane są za pośrednictwem środków wizualnych, głosowych lub innych. Niezwykle ważne w dzisiejszych czasach jest przekazywanie informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym. Informacja pokazująca realny czas przyjazdu pochodzi m.in. z inteligentnych systemów lokalizacji pojazdów, która zmieni się w sposób ciągły w wyniku wydarzeń na drodze. Zapewniając podróżnym informacje w czasie rzeczywistym, dbamy o ich komfort podróży i przyczyniamy się do wzrostu atrakcyjności komunikacji zbiorowej. Pasażerowie są w stanie lepiej, precyzyjniej zaplanować swoją podróż, podejmując odpowiednie decyzje w przypadku opóźnień. Informacja w czasie rzeczywistym daje pasażerowi kontrolę nad swoim czasem i przebiegiem podróży.

Informacje w czasie rzeczywistym są dostarczane pasażerom na wiele różnych sposobów między innymi za pomocą:

  • wyświetlaczy dynamicznej informacji pasażerskiej montowanych na przystanku, peronie w centrum przesiadkowym czy dworcu.
tablica dynamicznej informacji pasażerskiej, elektroniczna tablica na przystanku
Wyświetlacze LED w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM)

urządzenia informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym
Wyświetlacze LCD TFT Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD)

wyświetlacz LCD TFT na peron
Wyświetlacz LCD TFT na stacji kolejowej w Radomiu projektowany zgodnie z wytycznymi IPI6 PKP PLK

  • aplikacji do telefonów komórkowych / smartphone. Pasażerowie mogą wyświetlić informacje o tym, za ile minut przyjedzie wybrany autobus, tramwaj, trolejbus lub pociąg. Czy nie ma żadnych opóźnień a nawet jaka jest zajętość miejsc w pojeździe.
aplikacja informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym
Sprawdź jak to działa na przykładzie największego organizatora transportu publicznego w Polsce – GZM/ZTM, który wdrożył portal pasażera – system informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym.
  • inteligentnych zautomatyzowanych systemów rozgłoszeniowych, dostosowanych dla potrzeb osób niewidomych i niedowidzących.
Text to speech, komunikat głosowy
Przycisk Text To Speech, komunikat głosowy, czytający wyświetlane treści na tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej.
system rozgłoszeniowy pkp plk
System rozgłoszeniowy na dworce, głośnik
wykres zrozumiałości mowy - badanie wykonywane na peronie
Wykres rozkładu współczynnika zrozumiałości mowy na peronie

System Informacji Pasażerskiej dla miejskiej komunikacji publicznej, w tym autobusowej, tramwajowej i kolei podmiejskiej widoczny jest przede wszystkim na przystankach. Oprócz informacji wizualnej o aktualnych czasach przyjazdu pojazdu przedstawianej na tablicach dynamicznej informacji pasażerskiej, dostępna jest również informacja głosowa, włączana za pomocą przycisku TTS, czytająca rozkład prezentowany na wyświetlaczu.

Natomiast dla kolei państwowych system informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym jest projektowany zgodnie z rozporządzeniem, wytycznymi danego operatora kolejowego. Taki system składa się głównie z wyświetlaczy informacji pasażerskiej oraz systemu rozgłoszeniowego. Wszystkie elementy są podłączone do centrum dowodzenia, którym w PKP PLK jest Centralny System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – CSDIP. Co istotne, elementy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym dla kolei państwowych mogą dostarczać tylko ci producenci wyświetlaczy informacji pasażerskiej, którzy zostali dopuszczeni do realizacji zadania przez PKP PLK – czyli te firmy które spełniły wszelkie wymogi potwierdzone licznymi badaniami, a urządzenia przeszły testy weryfikowane osobiście przez PKP PLK.

Inwestycje w:

  • systemy dynamicznej informacji pasażerskiej pokazujące w czasie rzeczywistym informacje podróżnym,
  • nowoczesny tabor,
  • efektywne połączenia

zachęcają społeczeństwo do przesiadki z pojazdu osobowego do pojazdu komunikacji zbiorowej. Ponieważ będzie taniej, szybciej, komfortowo i „pod kontrolą”. Szersze korzystanie z komunikacji publicznej wpłynie zaś na spadek emisji CO2 w transporcie zbiorowym. A to wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczeń, a w konsekwencji na nasze zdrowie.

Firma DYSTEN projektuje i produkuje elementy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Jako producent wyświetlaczy, systemów rozgłoszeniowych i innych urządzeń w dziedzinie Inteligentnych Systemów Transportowych, projektuje i dostosowuje je do wymogów i regulacji danego operatora komunikacji zbiorowej oraz optymalizuje je pod kątem redukcji zużycia energii elektrycznej.