Informacja pasażerska na stacji PKP PLK Warszawa Główna Osobowa

HomeSystem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej dla koleiInformacja pasażerska na stacji PKP PLK Warszawa Główna Osobowa

informacja pasażerska na stacji pkp plk warszawa główna osobowa

Aktualna, dostępna, kompleksowa i użyteczna informacja pasażerska na stacji Warszawa Główna

Dysten dostarczył System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej PKP PLK na stację Warszawa Główna Osobowa. Pasażerom służy 76 urządzeń spełniających wszelkie wymagania techniczno-funkcjonalne elementów wykonawczych Centralnego SDIP PKP PLK. Na stacjach pasażerskich wymagana jest pełna i aktualna informacja o rozkładzie jazdy pociągów. Dlatego na tablicach dynamicznej informacji pasażerskiej są wyświetlane trasy, kierunki i godziny najbliższych odjazdów pociągów, zgodnie z korygowanymi na bieżąco zmianami przez Centralną Aplikację Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej lub dyspozytora.

Dynamiczna informacja pasażerska na stacji Warszawa Główna Osobowa zachowała ciągłość komunikacji z podróżującym – od wejścia na kładkę po wejście do pociągu. Wyświetlacze informacyjne oraz Info kioski zainstalowane przed kładką dla pieszych pozwalają pasażerom zaplanować bądź zweryfikować podróż. Wyświetlacze wejściowe peronowe zamontowane w zadaszonej części kładki informują podróżujących o najbliższym pociągu odjeżdżającym z danego toru. Natomiast wyświetlacze krawędziowe usytuowane przy krawędziach toru kierują pasażerów do odpowiedniego pociągu.

Kładka dla pieszych z dynamiczną informacją pasażerską

Kładka ułatwia mieszkańcom Woli i Ochoty dostęp do peronów stacji Warszawa Główna, a także usprawnia komunikację między tymi dzielnicami.

Informacja pasażerska na stacji Warszawa Główna, umieszczana przed kładką – czyli wejściem na perony – powinna przede wszystkim pomóc podróżującym szybko znaleźć odpowiedni pociąg oraz sprawdzić skąd, kiedy i jak kursuje. Dlatego przy każdym wejściu na kładkę dla pieszych spoza terenu peronu umieszczono jeden zestaw wolnostojących wyświetlaczy informacyjnych Odjazdy / Przyjazdy. Urządzenia te przedstawiają najbliższe 20 połączeń przyjeżdżających oraz odjeżdżających z stacji. Prezentują aktualny czas odjazdu / przyjazdu, nr pociągu, stację docelową, stacje pośrednie oraz peron.

Dodatkowo po każdej stronie kładki zainstalowano Infokiosk który pozwala przejrzeć szczegółowe i relacyjne rozkłady jazdy (zarówno aktualne, jak i przyszłe). Za pomocą przycisków można zmienić tryb prezentowanej informacji oraz przewijać przeglądany rozkład jazdy pociągów.

Do prezentacji treści przed kładką dla pieszych zastosowano urządzenia jednostronne – z pojedynczym ekranem, w formie wolnostojącej, instalowane do podłoża, przystosowane do zewnętrznych czynników atmosferycznych.

W zadaszonej kładce dla pieszych, tuż przy zejściach na perony, zamontowano wyświetlacze peronowe wejściowe. Informują pasażerów o najbliższym pociągu odjeżdżającym (i przyjeżdzającym lub kończącym bieg) z danego toru.

Kładka dla pieszych nad torami z informacją pasażerską
kładka dla pieszych wyświetalcze odjazdy przyjazdy info kiosk

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na peronach

Na stacji wybudowano dwa częściowo zadaszone 350-metrowe perony, na których Dysten zamontował łącznie 40 sztuk tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. W tym miejscu pasażer przede wszystkim otrzymuje informację sprawdzającą – znajduje się na odpowiednim peronie i torze by wejść na pokład pociągu zmierzającego w prawidłowym kierunku. Wbudowany zegar analogowy w wyświetlaczach peronowych krawędziowych pozwala na stałą kontrolę czasu pozostałego do przyjazdu pociągu. Wyświetlacze umieszczone są w takich odstępach i w takich miejscach, i pod takim kątem by były widoczne dla pasażerów z dalszej odległości, bez schodzenia z drogi i bez blokowania przejścia innym pasażerom podczas czytania.

Nowe perony zostały również wyposażone w Infokioski oraz wyświetlacze informacji pasażerskiej przyjazdy / odjazdy – w formie wolnostojących totemów.

Nie zabrakło również czujników ruchu pociągów, które zainstalowane przy krawędzi peronowej wykrywają obecność pojazdów przemieszczających się po torze. Komunikat o obecności pociągu przekazywany jest na bieżąco poprzez sieć TCP/IP do Centralnej Aplikacji Sterującej Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. System interpretuje przekazywane dane i na ich podstawie zarządza treścią prezentowaną na wyświetlaczach informacji pasażerskiej.

wyświetlacz krawędziowy peronowy
passenger information at the train station

Zakres Prac wykonawcy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej

Firma Dysten jako podwykonawca w ramach zadania pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z budową stacji Warszawa Główna w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn.: Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” wykonała, dostarczyła i uruchomiła system dynamicznej informacji pasażerskiej, w tym:

 • 36 sztuk wyświetlaczy peronowych krawędziowych WKR 46’’
 • 12 sztuk wyświetlaczy wielofunkcyjnych dużych typu Infokiosk INF 46’’
 • 16 sztuk wyświetlaczy informacyjnych odjazdy/przyjazdy w postaci wolnostojących totemów WOP 46’’
 • 8 sztuk wyświetlaczy peronowych wejściowych WPW 32’’
 • 4 sztuki czujników wjazdu pociągu CZR
 • Zegary stacyjne
 • Kontroler SDIP
 • Stanowisko operatora

Wszystkie urządzenia SDIP zostały zintegrowane z Centralną Aplikacją Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej PKP PLK.

Wysoki poziom współpracy

TRAKCJA S.A. – wykonawca inwestycji, jedna z wiodących firm działających w branży budowy infrastruktury kolejowej, tramwajowej i drogowej w Polsce – podsumowała współpracę z firmą DYSTEN w referencjach dotyczących dostawy SDIP na stację Warszawa Główna:

„Przy realizacji umowy firma Dysten Sp. z o.o. wykazała się rzetelnością i profesjonalizmem poświadczonym ogromną wiedzą oraz doświadczeniem. Realizacja umowy nastąpiła z dotrzymaniem terminów, a dostarczone urządzenia wykonane były z zachowaniem najwyższej staranności i jakości. Wobec powyższego rekomendujemy firmę Dysten Sp. z o.o. jako solidną, wiarygodną i bardzo dobrze przygotowaną do współpracy w ramach dostawy, montażu i uruchomienia wyświetlaczy dynamicznej informacji pasażerskiej. Doświadczona kadra oraz potencjał techniczny i organizacyjny gwarantują wysoki poziom wzajemnej współpracy.”

– fragment referencji, TRAKCJA S.A. Warszawa, 27.02.2023 r.

Stacja Warszawa Główna

Stacja Warszawa Główna posiada bogatą historię:

 • w latach 1945-1965 pełniła funkcję głównego dworca kolejowego w Warszawie,
 • w 1972 utworzono w budynku dworca muzeum kolejnictwa – Stacja Muzeum,
 • na dawnych peronach pocztowych stacji uruchomiono w 2016 roku Nocny Market – nocny targ typu street food
 • w 2018 roku rozpoczęto odbudowę stacji, którą otwarto dla podróżnych w 2021 roku

Dziś stacja Warszawa Główna obsługuje kilkanaście połączeń regionalnych Polregio i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na trasie do Łodzi Fabrycznej oraz Kolei Mazowieckich do Skierniewic, Grodziska Mazowieckiego, Piaseczna, Dobieszyna, Łowicza i Sochaczewa. Ponadto otwarcie stacji zwiększyło możliwości podróży koleją w obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego.

Przeczytaj więcej na temat urządzeń wykorzystanych w realizacji “Informacja pasażerska na stacji Warszawa Główna”:

Realizujesz podobne inwestycje? Jesteśmy tu po to by wesprzeć Twój projekt w zakresie wykonania, dostawy i instalacji Systemów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Wycena każdego projektu odbywa się indywidualnie po przedstawieniu szczegółów i oczekiwań lub po spotkaniu i konsultacji. Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy przy wyborze najlepszych rozwiązań.