Blog

HomeBlog categoryProgramy Kolejowe – budowy lub modernizacji przystanków kolejowych w 2021 roku
Programy Kolejowe budowa modernizacja przystanków kolejowych

Programy Kolejowe – budowy lub modernizacji przystanków kolejowych w 2021 roku

Europejski Rok Kolei

UE ustanowiła rok 2021 „Europejskim Rokiem Kolei“, aby promować kolej jako bezpieczny i zrównoważony środek transportu. Kolej jest eko – jedynie 0,4% emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej pochodzi z sektora transportu kolejowego. Kolej jest również najbezpieczniejszym rodzajem transportu lądowego – 0,1 ofiar śmiertelnych na miliard pasażerów/km.

W Polsce jest uruchomionych wiele programów wpływających na rozwój połączeń kolejowych. Linie kolejowe są modernizowane, budowane są nowe stacje lub przystanki tworząc szybsze i wygodniejsze połączenia, a stare dworce są remontowane i dostosowywane do potrzeb podróżnych.

Programy Kolejowe w Polsce

W trakcie realizacji są następujące polskie programy kolejowe:

  • Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025. Celem programu jest zwiększenie dostępu lokalnych społeczności do transportu kolejowego. Dostępne środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie zadań związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla podróżnych.
  • Program Kolej + czyli Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej do 2028 roku. Program Kolej + umożliwi połączenie z miastami wojewódzkimi miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców, które obecnie nie mają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej.
  • Krajowy Program Kolejowy “KPK” do 2023 roku. Celem KPK jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju przez stworzenie spójnej i nowoczesnej sieci linii kolejowych. Program obejmuje ponad 230 inwestycji.
  • Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016–2023. Głównym celem PID jest przeprowadzenie wybranych inwestycji dworcowych w celu poprawy poziomu obsługi pasażerów oraz integracja kolei z innymi gałęziami transportu.
  • Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Analizowana jest możliwość budowy kolei dużych prędkości łączącej CPK z Warszawą, Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem
  • Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku. Głównym celem Programu Utrzymaniowego jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju przez zahamowanie, a następnie odwrócenie tendencji spadkowej udziału transportu kolejowego w przewozach.

System Informacji Pasażerskiej dla kolei narodowych

DYSTEN również nie próżnuje w Europejskim Roku Kolei. 2021 rok to w dużej mierze produkcja urządzeń dla projektów dotyczących programów kolejowych. Firma dostarcza System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) oraz systemy zapowiedzi głosowych dla dworców i stacji wszystkich kategorii – premium, wojewódzkich, regionalnych, aglomeracyjnych, turystycznych i lokalnych. Urządzenia produkowane są zgodnie z wytycznymi w sprawie elementów wykonawczych Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i infrastruktury towarzyszącej Ipi-6 PKP PLK. Spółka DYSTEN uzyskała jako jedna z pierwszych firm pozytywny wynik testów wdrożeniowych dla urządzeń informacji pasażerskiej CSDIP wydany przez PKP PLK. Pozytywny wynik testów oznacza że urządzenia kolejowe produkcji DYSTEN mogą być podłączone do Centralnej Aplikacji Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (CASDIP) oraz eksploatowane na sieci kolejowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. bez ograniczeń.

Największą popularnością wśród wyświetlaczy dla większych dworców PKP cieszą się duże wyświetlacze główne stacyjne odjazdy / przyjazdy oraz infokioski. Mniejsze stacje zaopatrują się w wyświetlacze zbiorcze stacyjne odjazdy / przyjazdy. Na peronach stawiane są wyświetlacze peronowe oraz coraz częściej infokioski. Po montażu i uruchomieniu urządzeń, następuje integracja programowa z centralnym systemem informacji pasażerskiej (CASDIP).

Urządzenia kolejowe produkcji DYSTEN dla PKP

System Informacji Pasażerskiej dla kolei podmiejskich

DYSTEN obsługuje nie tylko narodowe linie kolejowe, ale także te podmiejskie. Dla Warszawskich Kolei Dojazdowych firma dostarczyła ponad 100 wyświetlaczy peronowych, a np. dla Pomorskiej Kolei Metropolitarnej wyświetlacze peronowe oraz zbiorcze instalowane w strefie dojść do peronów. Spółka dostosowuje urządzenia pod konkretne wytyczne, przepisy operatora a nawet pod parametry danej lokalizacji. Nie tylko kastomizacja urządzeń odgrywa dużą rolę w modernizacji kolejowej infrastruktury pasażerskiej. Optymalizacja – to słowo klucz w tych projektach. Kolej ma być przyjazna dla środowiska i bardziej energooszczędna. DYSTEN  opracowuje więc rozwiązania zwiększające niezawodność urządzeń i zmniejszające zużycie energii. Już na etapie konsultacji i budowania koncepcji systemu informacji pasażerskiej firma doradza, którą technologię wybrać, tak by spełniła oczekiwania inwestora.  

Pomorska Kolej Metropolitarna
Warszawska Kolej Dojazdowa
Programy Kolejowe
Warszawska Kolej Dojazdowa

Optymalizacja energetyczna

Na potrzeby klientów spółka przeprowadziła badanie “Porównanie pomiarów luminancji i zużycia energii dla wyświetlaczy opartych na technologii LCD TFT i LED RGB”. Testy wykonano na najczęściej instalowanych dla kolei urządzeniach, działających w technologii LED RGB oraz LCD TFT, wyświetlając na nich różne obrazy. Wyniki testów pozwalają określić klientom, która technologia jest optymalna energetycznie i pomagają w estymacji kosztów zużycia energii w perspektywie kilku a nawet kilkunastu lat użytkowania serii produktów. W podsumowaniu przedstawiono także przewagi obydwu technologii.

Obecnie w produkcji

Obecnie firma produkuje urządzenia dla linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie – projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF). Są to głównie wyświetlacze informacji pasażerskiej, czujniki ruchu pociągów, zegary stacyjne oraz system rozgłoszeniowy. Linia kolejowa E59 stanowi fragment międzynarodowego ciągu transportowego Bałtyk-Adriatyk. Jest to najkrótsze i najdogodniejsze połączenie Skandynawii z Europą Środkowo-Wschodnią i Bałkanami. Linia objęta jest umową europejską o głównych międzynarodowych liniach kolejowych (AGC), a także stanowi element Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).