Blog

HomeBlog categoryDysten w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na rzecz Kolei
Dysten w Polskiej izbie producentów urządzeń dla kolei

Dysten w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na rzecz Kolei

Dysten w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na rzecz Kolei

DYSTEN jest firmą zrzeszoną w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na rzecz kolei.

DYSTEN produkuje urządzenia kolejowe zgodne z wymogami IPI-6 dla systemów informacji pasażerskiej PKP, takie jak:

  • wyświetlacze krawędziowe WKR,
  • wyświetlacze zbiorcze stacyjne WZS, 
  • wyświetlacze informacyjne przyjazdy / odjazdy WOP, 
  • wyświetlacze peronowe wejściowe WPW, 
  • infokioski wolnostojące INF, 
  • czujniki ruchu pociągu CZR,
  • systemy rozgłoszeniowe.


Urządzenia kolejowe produkcji DYSTEN SP. z o.o. ukończyły z wynikiem pozytywnym testy wdrożeniowe dla urządzeń informacji pasażerskiej CSDIP. Dzięki temu istnieje pewność, że urządzenia mogą być włączone do CASDIP i eksploatowane w ramach sieci kolejowej PKP PLK S.A. bez ograniczeń.

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei jest łącznikiem pomiędzy firmami działającymi w branży kolejowej, instytucjami naukowymi oraz przedstawicielami władz. Na rzecz interesów firm zrzeszonych, izba współpracuje m. in. z grupą PKP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Ministerstwem Infrastruktury, Urzędem Transportu Kolejowego oraz Instytutem Kolejnictwa (Railway Institute).

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei jest samorządem – instytucją non – profit, która skupia podmioty gospodarcze związane z rynkiem kolejowym. Podstawowym celem Izby jest reprezentowanie, ochrona interesów członków, a także inspirowanie i wspomaganie rozwoju transportu szynowego w Polsce.

Dziękujemy za gorące przywitanie spółki DYSTEN w gronie film zrzeszonych w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei podczas corocznej konferencji Telekomunikacja i Informatyka na Kolei.