Blog

HomeBlog categoryWyświetlacze DYSTEN zgodne z Techniczną Specyfikacją Interoperacyjności
wyświetlacz krawędziowy peronowy WKR IPI6

Wyświetlacze DYSTEN zgodne z Techniczną Specyfikacją Interoperacyjności

Urządzenia produkowane przez DYSTEN są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.  w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Wymagania oceniono poprzez zgodność z wytycznymi TSI PRM.

Interoperacyjność urządzeń Dysten

Interoperacyjność jest zgodnością techniczną systemów kolejowych w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Od lat trwa proces ujednolicania rynku kolejowego wspólnoty. Ma on na celu zapewnienie jednolitych standardów i procedur we wszystkich obszarach jego funkcjonowania, zaczynając od projektowania i tworzenia infrastruktury komunikacyjnej, poprzez produkcję taboru, aż do tworzenia systemów bezpieczeństwa. Dla przewoźników kolejowych oznacza to osiągnięcie znacznych oszczędności, gdyż posiadany tabor charakteryzuje się uniwersalnością i można go wykorzystać do świadczenia usług międzynarodowych. Ze względu na mniejszą różnorodność floty, redukcji ulegną także koszty jej utrzymania.

Osiągnięcie interoperacyjności w ramach systemu kolei Unii Europejskiej jest długotrwałym procesem, prowadzącym do wyznaczenia optymalnego poziomu harmonizacji technicznej. Umożliwi usprawnienie i znaczny rozwój usług związanych z międzynarodowym transportem kolejowym w obszarze Unii Europejskiej oraz w relacjach z innymi państwami. Interoperacyjność ma wpływ na tworzenie wewnętrznego rynku usług i sprzętu na potrzeby budowy, modernizacji i eksploatacji systemu kolei Unii.

Osiągnięcie spójności technicznej w sektorze kolejowym oraz wzrost jego konkurencyjności to kluczowe czynniki wpływające na obniżenie emisyjności europejskiej gospodarki i ochrony środowiska naturalnego.

Wyświetlacze Informacji Pasażerskiej DYSTEN są zgodne z Techniczną Specyfikacją Interoperacyjności dla podsystemu Infrastruktura oraz niezbędnymi normami i pozostałymi wymaganiami europejskimi i krajowymi, będącymi integralną częścią certyfikatu.