Blog

HomeBlog categoryPlan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) w transporcie kolejowym
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej na kolei

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) w transporcie kolejowym

Transport miejski, choć niezbędny dla funkcjonowania miast, może generować wiele problemów środowiskowych i organizacyjnych. Emisja zanieczyszczeń powietrza, zatłoczenie ulic i hałas to niektóre z nich. Właśnie dlatego, w ostatnich latach coraz większą popularność zyskuje Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP).

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w transporcie kolejowym

SUMP ma na celu stworzenie planu rozwoju miasta, który uwzględni harmonijne i zrównoważone podejście do jego funkcjonowania, a także zintegruje różne obszary dotyczące transportu i ruchu miejskiego. W ten sposób dąży się do stworzenia spójnego i efektywnego systemu transportu publicznego, a także do minimalizacji negatywnych skutków związanych z ruchem miejskim. Pełne wytyczne dotyczące opracowania i wdrożenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dostępne są na stronie The Urban Mobility Observatory.

Koncepcja motywuje do korzystania z bardziej przyjaznych dla środowiska środków transportu oraz sprzyja ich integracji i zrównoważonemu rozwojowi. Plan ma kluczowe znaczenie w rozwiązywaniu problemów związanych z transportem miejskim i osiąganiu celów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych na poziomie lokalnym i globalnym.

Jednym z najważniejszych problemów, jakie rozwiązuje SUMP, jest zanieczyszczenie powietrza i emisja gazów cieplarnianych. Jednym z takich rozwiązań jest zwiększenie udziału transportu publicznego, który jest bardziej przyjazny dla środowiska niż samochody prywatne.

Wytyczne SUMP dla transportu kolejowego

Wytyczne SUMP związane z koleją obejmują między innymi: integrację transportu kolejowego z innymi formami transportu miejskiego, poprawę dostępności do stacji kolejowych, zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów, zwiększenie udziału transportu kolejowego w transporcie miejskim, promowanie podróży pociągiem oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które poprawią komfort podróży koleją.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej definiuje następujące strategie dla transportu kolejowego:

  • zwiększenie efektywności sieci kolejowych poprzez usprawnienie intermodalnej współpracy i poprawę interoperacyjności w obszarach metropolitalnych,
  • zwiększenie przepustowości infrastruktury kolejowej, wprowadzenie spójnych i funkcjonalnych modeli funkcjonowania dla regionalnych przewozów kolejowych, które lepiej odpowiadają na popyt,
  • dekarbonizacja transportu kolejowego oraz stopniowe przekształcenie taboru w bardziej ekologiczny.

Integracja transportu kolejowego z innymi formami transportu miejskiego ma na celu ułatwienie i przyspieszenie przesiadek, co pozwala na szybsze i bardziej efektywne przemieszczanie się po mieście. Poprawa dostępności do stacji kolejowych z zwiększa możliwości korzystania z transportu kolejowego przez mieszkańców, a zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów przyczynia się do zwiększenia elastyczności w organizacji podróży.

Polskie miasta w dążeniu do Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM) to jedno z rozwiązań wprowadzonych w celu poprawy Zrównoważonej Mobilności Miejskiej na obszarze Trójmiasta i okolic. PKM to linia kolejowa, która łączy Gdańsk, Gdynię i Sopot oraz ich okolice, zapewniając szybkie i wygodne połączenia między tymi obszarami. Stanowi to zachętę do korzystania z transportu szynowego, zmniejszając poziom zanieczyszczenia powietrza i redukując zatory drogowe.

PKM jest zintegrowana z innymi formami transportu Trójmiasta, takimi jak autobusy czy tramwaje. Dzięki temu osoby z niej korzystające mogą łatwiej przesiadać się na inne środki transportu miejskiego, co zwiększa elastyczność i efektywność systemu transportowego. Pomorska Kolej Metropolitalna zapewnia łatwy dostęp do stacji kolejowych w Trójmieście i jego okolicach, co zwiększa dostępność transportu publicznego dla mieszkańców tych obszarów. Przyczynia się to do zwiększenia liczby osób korzystających z transportu publicznego i redukcji liczby prywatnych samochodów na drogach.

Firma Dysten dostarczyła system wizualnej i głosowej informacji pasażerskiej dla puli modernizowanych przystanków w roku 2018. System umożliwia pasażerom łatwe i szybkie zdobycie informacji na temat połączeń kolejowych, ułatwiając planowanie podróży i przesiadek, co zwiększa elastyczność i efektywność systemu transportowego. Dzięki temu osoby korzystające z PKM mogą szybciej i wygodniej przemieszczać się po mieście.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej I DYSTEN

Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD) to jeden z najważniejszych elementów systemu transportowego w stolicy Polski. Jego rozwój i modernizacja przyczyniają się do wzrostu zrównoważonej mobilności miejskiej w Warszawie i okolicach. Mieszkańcy mogą łatwiej, szybciej i wygodniej podróżować po mieście, jednocześnie rozładowując ruch uliczny, przez wybór transportu zbiorowego.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w transporcie kolejowym

Dzięki połączeniom z innymi środkami transportu publicznego, takimi jak autobusy czy tramwaje, WKD przyczynia się do tworzenia bardziej zintegrowanego i efektywnego systemu transportowego. Podróż usprawniają wyświetlacze peronowe w technologii LCD TFT dostarczone przez DYSTEN. Elektroniczny system wyświetlania informacji pasażerskiej wizualnej i głosowej wprowadzono na wszystkich obsługiwanych liniach Warszawskiej Kolei Dojazdowej, zwiększając wygodę podróży i ułatwiając pasażerom orientację w trasie. System poprawia jakości obsługi podróżnych oraz zwiększa efektywność działania Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Innym ważnym elementem wpływającym na zrównoważoną mobilność miejską jest rozwój infrastruktury rowerowej. WKD przyczynia się do tego poprzez wprowadzenie specjalnych przestrzeni dla rowerów w pociągach oraz stworzenie stacji rowerowych przy przystankach. Dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy Warszawy i okolic mogą łatwiej i wygodniej łączyć podróż pociągiem z podróżą rowerem.

Koncepcja 15 minutowego miasta w dążeniu do wdrożenia SUMP

Pomysł 15-minutowego miasta zakłada, że ich mieszkańcy powinni mieć dostęp do wszystkich niezbędnych usług i udogodnień w ciągu 15 minut drogi pieszo lub rowerem od swojego miejsca zamieszkania. Zgodnie z tą koncepcją, miasto powinno być projektowane w sposób zrównoważony, aby mieszkańcy mieli łatwy dostęp do miejsc pracy, edukacji, handlu, kultury, rekreacji i innych ważnych usług, bez konieczności korzystania z samochodu.

Wprowadzenie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) i Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD) w dużej mierze koresponduje z ideą 15-minutowego miasta. Systemy te zapewniają mieszkańcom łatwy dostęp do transportu publicznego, który umożliwia im łatwe i szybkie przemieszczanie się. Mieszkańcy, którzy zamieszkują bardziej oddalone od centrum dzielnice, mogą łatwo dojechać do stacji kolejowych i następnie korzystać z komunikacji miejskiej, aby dotrzeć do celu w ciągu 15 minut.

Dzięki tym rozwiązaniom transportowym mieszkańcy miasta mają łatwy i wygodny dostęp do transportu publicznego, co umożliwia im przemieszczanie się po mieście bez konieczności korzystania z samochodu. Przyczynia się to do rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej i redukcji liczby samochodów na drogach.

Firma DYSTEN specjalizuje się w produkcji i dostarczaniu rozwiązań pomagających usprawnić ruch miejski, poprawić jakość transportu publicznego oraz zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Jeśli chcesz wesprzeć koncepcję zrównoważonej mobilności miejskiej – zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Razem możemy wprowadzić pozytywne zmiany, które przyniosą korzyści dla mieszkańców i środowiska naturalnego.