Blog

HomeBlog categoryDYSTEN realizuje kolejowe projekty CASDIP z urządzeniami zgodnymi z IPI-6
IPI-6 CASDIP PKP PLK

DYSTEN realizuje kolejowe projekty CASDIP z urządzeniami zgodnymi z IPI-6

DYSTEN Sp. z o.o.  wdrożyła nowoczesny System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, w oparciu o najnowsze wytyczne PKP PLK S.A. tj. Ipi-6 (wytyczne w sprawie urządzeń SDIP i infrastruktury towarzyszącej) na dworcu w Czeremsze oraz na stacji w Radomiu. W ramach realizacji projektu w Czeremsze dostarczono: wyświetlacze główne stacyjne, infokiosk wolnostojący, kontroler systemu rozgłoszeniowego, elementy systemu nagłośnieniowego oraz stanowisko operatora. Aktualnie tablice prezentują dane z systemu PDP, natomiast urządzenia są przygotowane do współpracy z CASDIP PKP PLK. Stację w Radomiu, firma DYSTEN wyposażyła w ponad 80 urządzeń. Produkty dostarczone do Radomia zostały zintegrowane z Centralnym Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej CSDIP.

Projekty zgodne z IPI-6 w trakcie realizacji

Obecnie firma jest w trakcie realizacji następujących  projektów  kolejowych w zakresie dostawy systemów dynamicznej informacji pasażerskiej współpracujących z CASDIP PKP PLK  oraz zgodnych z wymaganiami IPI-6:

  • Dworzec Mrozy inwestycja PKP S.A.
  • Dworzec Nidzica inwestycja PKP PLK
  • Linia kolejowa E 59 – 30 stacji i  przystanków osobowych inwestycja PKP PLK
  • Stacja Radom inwestycja PKP PLK – na finiszu
  • Dworzec Pomiechówek inwestycja PKP S.A.
  • Dworzec Bronowice inwestycja PKP S.A.
  • Dworzec Białystok inwestycja PKP S.A.
  • Stacja Warszawa Główna Osobowa inwestycja PKP PLK

W ramach dostaw przewidziano: wyświetlacze peronowe krawędziowe WKR, wyświetlacze główne stacyjne WGS3X1, wyświetlacze zbiorcze stacyjne WZS55, infokioski duże wolnostojące INF, wyświetlacze informacyjne odjazdy/przyjazdy WOP, wyświetlacze peronowe wejściowe WPW, czujniki wjazdu na peron, kontrolery systemu rozgłoszeniowego, elementy systemu nagłośnieniowego oraz stanowiska operatora. 

Łącznie w ramach ww. projektów zostanie zainstalowanych kilkaset elementów Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w najnowszej wersji CASDIP 2.1, ułatwiających podróżowanie pasażerom.

Testy funkcjonalne systemu CSDIP

Spółka PKP PLK przyjęła, 18 czerwca 2020r., spółkę DYSTEN do wąskiego grona firm zintegrowanych z systemem CSDIP. Testy funkcjonalne integracji z systemem zostały zakończone z sukcesem dla urządzeń dostarczonych na stację w Radomiu.

Elementy CSDIP

Największą część systemu tworzą wyświetlacze informacji pasażerskiej, ale nie tylko, w skład CSDIP wchodzą także nowoczesne czujniki obecności pociągu oraz systemy rozgłoszeniowe.

Wyświetlacze kolejowe IPI-6 CASDIP PKP PLK

Wyświetlacze zgodne z IPI-6

Wyświetlacze SDIP posiadają certyfikaty spełnienia rygorystycznych wymagań wydane przez niezależne jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Urządzenia zostały poddane badaniom w komorach klimatycznych, by działać nawet w skrajnych warunkach atmosferycznych. Urządzenia zapewniają wysoki poziom zabezpieczenia przed skutkami opadów atmosferycznych, kurzem, zanieczyszczeniami z zewnątrz. Spełniają wysokie wymagania odporności na akty wandalizmu, kompatybilności elektromagnetycznej oraz odporności na wibracje. Wyświetlacze wyposażone są w systemy redundancji zasilania na wypadek awarii zasilaczy oraz zaawansowany system ogrzewania, chłodzenia, wentylacji zapewniający optymalne środowisko pracy i poprawne działanie w warunkach klimatycznych w miejscu instalacji.

Czujnik wjazdu na peron IPI6 CSDIP PKP PLK

Czujniki ruchu pociągów

Czujniki ruchu pociągów służą do wykrywania obecności pociągów przemieszczających się po torze przy danej krawędzi peronowej, przy której są zamontowane. Czujnik ruchu pociągu wykrywa czy i kiedy pociąg wjeżdża na peron i kiedy z tego peronu wyjeżdża, informacja ta przekazywana jest do Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Podróżnych (CSDIP). Czujnik jest przystosowany do pracy w warunkach eksploatacyjnych wynikających z miejsca jego instalacji i zapewnia nieprzerwaną pracę w ekstremalnych warunkach atmosferycznych tj. oblodzenie, śnieg, kurz, deszcz, silny wiatr, silne nasłonecznienie.

PA System, system rozgłoszeniowy IPI-6 CASDIP PKP PLK

Systemy rozgłoszeniowe

System rozgłoszeniowy emituje komunikaty głosowe generowane automatycznie przez Centralną Aplikację Sterującą Dynamicznej Informacji Pasażerskiej PLP PLK SA, przez aplikacje wykorzystujące syntezator mowy Text to Speech, lub są wygłaszane lokalnie przez operatora. W skład systemu rozgłoszeniowego wchodzi; kontroler systemu rozgłoszeniowego DYSTO, wzmacniacze, głośniki i lokalne pulpity mikrofonowe PUMI. System przewiduje elastyczną konfiguracje w zależności od skali systemu.

Zabrzańska firma dostosowuje urządzenia i produkcję do potrzeb polskiego rynku kolejowego. Popyt na urządzenia systemu dynamicznej informacji pasażerskiej zgodnej z IPI-6 rośnie. PKP PLK planuje kolejne inwestycje i projekty zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym.