Blog

HomeBlog categoryKONFERENCJA TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA NA KOLEI

KONFERENCJA TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA NA KOLEI

SPOTKAJMY SIĘ W WIŚLE PODCZAS KONFERENCJI TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA NA KOLEI

Zapraszamy na stoisko firmy Dysten podczas XVIII konferencji TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA NA KOLEI. Wydarzenie, regularnie organizowane przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na rzecz kolei, odbędzie się w hotelu STOK w Wiśle w dniach 11-13 października 2021. Patronami wydarzenia są Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Urząd Transportu Kolejowego, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Instytut Kolejnictwa. 


Zakres tematyczny konferencji:

 • Systemy biletowe i pokładowe oraz SDIP (dynamiczna informacja pasażerska)
 • Zintegrowany system sprzedaży biletów oraz przekaz reklamowy jako składnik informacji pasażerskiej
 • Rozwiązania integrujące systemy informacyjne w różnych pojazdach
 • Łączność dyspozytorska, przewodowe i radiowe środki łączności, technologia GPS oraz GSM-R
 • Systemy  ERTMS oraz ETCS na wszystkich poziomach technologicznych
 • Systemy informatyczne ułatwiające zarządzanie rozjazdami kolejowymi
 • Inteligentny monitoring dworców i taboru, systemy kontroli dostępu, sygnalizacji włamania
 • Cyberterroryzm i zarządzanie bezpieczeństwem IT
 • Teledetekcja i śledzenie przesyłek
 • Telematyka w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie kolejowym
 • Cloud Computing, Data Center, Business Intelligence, ITSy i ich architekturę
 • Usługi dostępowe (WI-FI) i multimedialne w taborze , budynkach dworcowych i stacjach
 • Systemy zarządzania infrastrukturą oraz wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem i jego mieniem
 • IoT (internet przedmiotów) oraz Big Data (analiza danych w czasie rzeczywistym)
 • Budowa i modernizacja infrastruktury serwerowej i macierzowej

Na stoisku pokażemy urządzenia dla kolei zgodne z IPI-6, w pełni zintegrowane z CASDIP PKP PLK.

Firma DYSTEN jako jedna z pierwszych otrzymała dokument PKP PLK potwierdzający zgodność produkowanych urządzeń z IPI-6.

Zapraszamy

TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA NA KOLEI