Blog

HomeBlog categoryEuropejski Tydzień Mobilności 2022
Europejski Tydzień mobilności

Europejski Tydzień Mobilności 2022

Świadomość zrównoważonej mobilności miejskiej

Europejski Tydzień Mobilności (#EUROPEANMOBILITYWEEK) to kampania Komisji Europejskiej podnosząca świadomość na temat zrównoważonej mobilności miejskiej. Promuje zmianę zachowań na rzecz aktywnej mobilności, transportu publicznego i innych czystych, inteligentnych rozwiązań transportowych.

Europejski Tydzień Mobilności odbywa się co roku w dniach 16-22 września, a jej kulminacją jest coraz popularniejszy w Polsce Dzień bez Samochodu.

Film promocyjne Europejski Tydzień Mobilności

Lepsze połączenia

Hasłem przewodnim tegorocznego Europejskiego Tygodnia Mobilności jest „Lepsze połączenia”/ „Better Connections”. „Lepsze połączenia” by ponownie połączyć społeczeństwo Uni Europejskiej po kilku miesiącach izolacji, restrykcji i ograniczeń. Jaki związek z tym hasłem ma transport? Ludzie mogą się łączyć i pozostawać w lepszym kontakcie za pośrednictwem transportu publicznego. Lepiej połączony transport oznacza lepiej połączone miejsca i ludzi, co jest kluczowym elementem Europejskiego Zielonego Ładu.

Czy warto zamienić samochód na transport zbiorowy?

Europejski Tydzień mobilności

Transport jest drugim najbardziej zanieczyszczającym sektorem w Europie. Unia Europejska chce dołożyć znacznych starań, aby dotrzeć do celu zerowej emisji netto gazów cieplarnianych do 2050 r., zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem. Namawia więc do współpracy wszystkie miasta i interesariuszy do znacznego zmniejszenia emisji związanych z mobilnością miejską.

Na platformie Europejskiego Tygodnia Mobilności miasta mogą zarejestrować wszystkie działania, które planują przeprowadzić w celu promocji zrównoważonego transportu. Na platformie, miasta mogą również pochwalić się dobrymi praktykami i wdrożonymi przez ostatnie lata rozwiązaniami zwiększającymi atrakcyjność transportu zbiorowego. To wszystko ma na celu zachęcić społeczeństwo do przesiadki z samochodu do autobusu, tramwaju, metra czy pociągu.

Kolej jako bezpieczny i zrównoważony środek transportu

Badania wykazują, że emisyjność dwutlenku węgla przez kolejowy i tramwajowy transport pasażerski jest znacząco niższa niż transportu samochodowego lub lotniczego. Jedynie 0,4% emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej pochodzi z sektora transportu kolejowego. Kolej jest również najbezpieczniejszym rodzajem transportu lądowego – 0,1 ofiar śmiertelnych na miliard pasażerów/km.

W Polsce linie kolejowe są modernizowane, budowane są nowe stacje lub przystanki tworząc szybsze i wygodniejsze połączenia, stare dworce są remontowane i dostosowywane do potrzeb podróżnych. Uległy poprawie również połączenia międzynarodowe, zwiększyła się częstotliwość jazdy i szybkość podróży.

DYSTEN miał okazję stać się częścią zmian w zrównoważonej mobilności w sektorze kolejowym. Firma dostarczyła System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) dla ponad 80 dworców, stacji i przystanków kolejowych w Polsce, zapewniając podróżnym informacje w czasie rzeczywistym.

Informacja pasażerska prezentowana w czasie rzeczywistym zwiększa komfort podróży pasażera i przyczynia się do wzrostu atrakcyjności komunikacji zbiorowej.